Pogoji uporabe

POGOJI UPORABE
Splošni pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokratne veljavne zakonodaje in jih lahko podjetje Coolomat d.o.o. občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila. Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani reserve.coolomat.com, www.coolomat.com, www.coolomat.com/eshop in mobilni aplikaciji Coolomat Pick-up. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev. Podjetje priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te splošne pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako podjetje varuje njihovo zasebnost. Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oz. do morebitne spremembe. Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi teh splošnih pogojev obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani ter v sami aplikaciji. Ti splošni pogoji veljajo od 21. 2. 2022.
AVTORSKE PRAVICE
Coolomat d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, avdio-video posnetki, glasba, računalniški programi in druge vsebine), objavljenimi na spletiščih www.coolomat.com, reserve.coolomat.com in mobilni aplikaciji Coolomat Pick-up. Imetniki vsebin so lahko tudi partnerji podjetja ali pogodbeni sodelavci oz. so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi podjetje, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, spreminjanje, razmnoževanje, javno prikazovanje in predvajanje, razširjanje v komercialne namene ter druge oblike uporabe avtorskega dela kot tudi uporaba podatkov oz. vsebin. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja podjetje, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletiščih, je podjetje Coolomat d.o.o. ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.
REZERVACIJSKI PORTAL
Cene prikazane na spletnem naslovu reserve.coolomat.com, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pri vseh cenah je ob osnovni ceni prikazan še DDV.

Med možna plačila spada:
  • preko »ročno« izpolnjenega UPN/SEPA naloga (virmana)
  • z metodo PayPal

Sredstva naložite na svoj račun na rezervacijskem portalu. Dostava na lokacijo je možna po uspešno izvršenem plačilu z denarjem iz računa na rezervacijskem portalu.
Za preklic naročila, oddajo zahteve za vračilo sredstev ali v primeru napake sporočite na e-naslov: support@coolomat.com.
SPLETNA TRGOVINA
Podjetje Coolomat d.o.o. ponuja tudi prodajo izdelkov v svoji spletni trgovini.
Cene prikazane na spletnem naslovu www.coolomat.com/eshop, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pri vseh cenah je ob osnovni ceni prikazan še DDV. Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo.

Med možna plačila spada:
  • preko »ročno« izpolnjenega UPN/SEPA naloga (virmana)
  • z metodo PayPal

Za preklic naročila, oddajo zahteve za vračilo sredstev ali v primeru napake sporočite na e-naslov: support@coolomat.com.
MOBILNA APLIKACIJA Coolomat Pick-Up
Prenos aplikacije Coolomat Pick-Up
Uporabnik lahko aplikacijo Coolomat Pick-up, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletne ali mobilne trgovine za mobilne aplikacije, na način in pod pogoji, ki so določeni za spletno trgovino za mobilne aplikacije Google Android: Play Store. Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je uporabnik dolžan plačati prenos podatkov (doma ali v tujini), ki mu ga zaračuna izbrani operater po vsakokrat veljavnem ceniku.
Tehnične zahteve
Za prenos in uporabo mobilne aplikacije Coolomat Pick-Up se zahteva priključitev na mobilno omrežje ali brezžična internetna povezava (Wi-Fi). Brez omrežne oz. internetne povezave mobilna aplikacija deluje zgolj z omejenimi funkcionalnostmi. Za popolno delovanje in dostop do vseh vsebin aplikacije je potrebna omrežna povezava. Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih Android (Google).
Aktivacija aplikacije
Aplikacijo je potrebno pred uporabo aktivirati z vnosom vaše telefonske številke. Na vaš mobilni aparat boste prejeli SMS sporočilo z verifikacijsko kodo, ki jo boste vnesli v naslednjem koraku. Po uspešni verifikaciji kode boste končali proces aktivacije. Aktivacija je možna samo za stranke, ki jih je trgovec predhodno vnesel na svoj seznam. Stranka se vnese na seznam ob kreiranju prvega naročila. Takrat stranka ob prejemu sporočila za prevzem prejme tudi vabilo za prenos aplikacije Coolomat Pick-Up.
Pogoji za uporabo aplikacije Coolomat Pick-Up
Uporabnik mobilno aplikacijo uporablja izključno v skladu s pogoji uporabe. Podjetje lahko nenajavljeno in kadarkoli preneha zagotavljati dostop do posamezne aplikacije ali njene posamezne funkcije, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestil. Z naložitvijo mobilne aplikacije na vaš pametni telefon ali tablični računalnik se strinjate z uporabo uporabe potisnih obvestil (ang. push notification), pri čemer boste o tem seznanjeni s posebnim obvestilom. Namen uporabe potisnih obvestil je, da se seznanite z vsemi novostmi v ponudbi podjetja. Podjetje vas bo preko takih potisnih obvestil obveščal o spremembah in novostih v ponudbi izdelkov, o ugodnostih, popustih in uporabi kuponov ter o aktivnostih in nagradnih igrah. Če ne želite prejemati potisnih obvestil, lahko to možnost izklopite v nastavitvah vaše mobilne naprave.
Mobilna aplikacija zahteva GPS sledenje za namene preprečevanja zlorabe pri koristenju funkcionalnosti odpiranja predalov na daljavo. Aplikacija dovoli odpiranje na daljavo samo na razdalji nekaj metrov. Funkcionalnost je primarno namenjena boljšemu brezstičnemu dvigu in enostavnosti procesa. Če ne želite imeti vklopljenega GPS sledenja vas bo aplikacija opozorila, da se morate prepričati o vaši trenutni lokaciji.
Uporaba mobilne aplikacije Coolomat Pick-Up je dovoljena zgolj osebam, ki so starejše od 12 let, a do starosti 15 let le pod nadzorom staršev. Če mobilno aplikacijo uporabljajo mladoletniki, mlajši od 15 let, brez nadzora staršev, kršijo te splošne pogoje, zaradi česar lahko podjetje onemogoči dostop oz. uporabo vsebin v mobilni aplikaciji ter kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli epošte ali druge komunikacije z aplikacijo.
Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije
Podjetje si pridržuje pravico, da mobilno aplikacijo ter njene vsebine kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oz. brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb podjetje ne prevzema nobene odgovornosti. Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije si podjetje pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije Coolomat Pick-Up obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije na napravi lahko prišlo tudi samodejno. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb podjetje ne prevzema nobene odgovornosti.
Prenehanje zagotavljanja oz. uporabe mobilne aplikacije
Podjetje lahko kadarkoli preneha zagotavljati mobilno aplikacijo, tako da o tem na primeren način obvesti uporabnike (npr. na spletni strani). Uporabnik ima pravico kadarkoli prenehati z uporabo mobilne aplikacije, tako da sam deaktivira uporabniški račun in aplikacijo izbriše is svoje naprave oz. naprav (mobilnega telefona, tabličnega računalnika, računalnika).