Registracija

Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov, vsaj eno veliko črko, vsaj eno majhno črko in vsaj eno številko.